ICT op school

 

In de klassen staan meerdere computers opgesteld.
Ook hebben we een computerlokaal met 30 computers. Ze zijn allen aangesloten op een netwerk.
In alle groepen werken we met internet en smartboards om onze lessen extra te verhelderen met filmpjes, foto’s of powerpoint materialen.
Regelmatig zitten leerlingen achter de computer om programma's van taal, spelling, rekenen of bv. kaartkennis door te nemen.
De leerlingen werken vanaf groep 5 met “Diploma Veilig Internet” en in groep 7 en 8 wordt internet gebruikt om werkstukken te maken.
Spreekbeurten worden via powerpoint presentatie aan de klas aangeboden.
De jongste leerlingen werken met allerlei programma’s bv. met "Schatkist", “rekensom”, “ambrasoft”, “taalflits en begrip” etc.
In groep 3 werken we met het programma van Veilig Leren Lezen.
Ook zijn er programma's aanwezig die kinderen met achterstanden helpen om weer op niveau te komen.
NHI opleidingen verzorgt een cursus computertypen, na schooltijd, voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 die zich daarvoor hebben opgegeven.
Al onze moderne methodes werken met touchscreens of smartboards. 


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015