Smartboards

14 smartboarden op de Jan van Schengen (2011-2012 )


Op dit moment hebben we in totaal 14 smartboards of touchscreens. Dit betekent dat we in alle groepen smartboards of touchscreens hebben. Ook de kleuters werken al volop met deze materialen.

Wat is een digitaal schoolbord ?

Met een digitaal schoolbord kunnen docent en leerling de computer bedienen zonder het gebruik van een toetsenbord en muis. Het gebruik van het bord in combinatie met een beamer stelt beiden in staat de grootte van het beeldscherm op te blazen tot het formaat van een traditioneel witbord. Daarmee wordt de computer een groepsinstrument dat met de gehele groep of delen ervan kan worden gebruikt

De combinatie van computer, beamer en witbord stelt je in staat alle functionaliteit van een computer te presenteren aan de groep. Cd-roms met software kunnen in de groep worden getoond. DVD-s en opnamen van een camcorder kunnen klassikaal worden afgespeeld. Bewerkingen binnen programma's zoals tekstverwerkers, beeldverwerkingsprogramma's, tekenprogramma's, en presentatieprogramma's kunnen in de groep worden voorgedaan. De resultaten ervan kunnen in Word, Powerpoint en MS Explorer worden getoond.

Daarnaast kun je op het bord schrijven met digitale inkt, dus aantekeningen maken op een foto of landkaart maar ook een schrijfles verzorgen of tekenen.

Wat kun je allemaal doen met een digitaal schoolbord ?

Bewerken van teksten, geluids- en beeldmateriaal, Maken van aantekeningen met digitale inkt op de presentatie op het digitaal schoolbord, Bewaren van aantekeningen voor hergebruik later. Bekijken van websites in de groep, Demonstreren en/of het gebruiken van software in de groep Maken van digitale lessen op basis van voorbeelden met voorgeselecteerd beeldmateriaal, Vertonen van video en dvd met de mogelijkheid daarop aantekeningen te maken, Inzet van presentatiemiddelen tijdens instructie of demonstraties Vertonen van presentaties door leerlingen.

Waarom kun je je onderwijs verrijken met een smartboard of touchscreen?

Hier zijn vele redenen voor te bedenken, hieronder sommen wij de belangrijkste redenen op: Het gebruik van een smartboard vergroot de mogelijkheden tot demonstratie en presentatie. Je kunt bijvoorbeeld meer gebruik maken van beeldmateriaal, film, werkende modellen en simulaties en daarmee de lesstof visueel ondersteunen. Op het internet zijn veel voorbeelden te vinden van mooi beeldmateriaal, filmpjes en powerpoint presentaties. Ook zijn er al veel digitale lesontwerpen gemaakt door (vak)leerkrachten die ook met smartboards werken en die zij gratis ter beschikking stellen voor collega docenten. Onze moderne methodes werken volop met digitale ondersteuning.

Je bent beter in staat om voor de gehele groep handelingen voor te doen en te herhalen. Je kunt oude (bord) aantekeningen en schema's gemakkelijk weer oproepen en tijdens de demonstraties sta je als leerkracht met het gezicht naar de groep in plaats van tegen het bord in verband met het bordschrijven. Zo vang je makkelijker signalen op van leerlingen die het misschien niet begrijpen.

Je kunt de opbouw van een stuk leerstof ook in onderdelen uiteennemen, geleidelijk presenteren en ook terugspoelen voor die leerlingen die extra uitleg vragen.

Je kunt eenvoudiger leerlingen op verschillende manieren aanspreken door op verschillende manieren visuele ondersteuning te bieden in een sneller tempo.

Het werken met een smartboard of touchscreen stelt de leerkracht in staat voortdurend aan de kwaliteit van de presentatie en het hergebruik van eerder ontwikkeld materiaal te werken. Eerder ontwikkeld materiaal kan opnieuw worden gebruikt en verder aangevuld op basis van ervaringen in de groep, de actualiteit, nieuwe vondsten enz. Ook geeft het de mogelijkheid een ontwikkeling te delen met collega's en samen verder te ontwikkelen immers digitaal materiaal is eenvoudig te verspreiden en opnieuw te gebruiken en te aan te passen door collega's. Knippen en plakken van elkaars werk is eenvoudig en handig.

De leerlingen zijn enthousiast, vooral de afwisseling en de visuele ondersteuning door beeldmateriaal en korte filmpjes spreekt hen erg aan.


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015