Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging bestaat uit 11 enthousiaste ouders en twee leerkrachten. De oudervereniging organiseert en coördineert in samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten die bijdragen aan een plezierige schooltijd voor de kinderen en ouders.
Daarnaast behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders en kinderen. Zij is het aanspreekpunt voor de ouders en gesprekspartner voor de schoolleiding, MR en de schoolcommissie.
Elk jaar komt de oudervereniging een aantal keer samen om de projecten te verdelen, voor te bereiden en te evalueren.
Hieronder kunt u lezen waar de oudervereniging zich zoal mee bezig houdt.

Activiteiten van de oudervereniging 2017/2018

Luizenpluizen:

Na iedere vakantie op woensdagochtend gaan een aantal leden van de oudervereniging samen met andere ouders de kinderen controleren op luizen in de klas.
Als er iets gevonden wordt, geven wij dat door aan de leerkracht. De leerkracht geeft het door aan de klas/ouders.

Fluor spoelen:

Vanaf groep 3 wordt er door de kinderen wekelijks klassikaal fluor gespoeld. (Mits de ouders hiervoor toestemming geven).
De coördinator van het fluorspoelen is verantwoordelijk voor het werven van hulpouders en maakt aan het begin van het jaar een rooster voor het komende schooljaar. De coördinator van het fluorspoelen zet samen met de hulpouder alles klaar voor de kinderen en ouders.
Daarna kunnen alle kinderen met fluor spoelen. Ook het opruimen van alle spullen hoort daar natuurlijk bij.

Sinterklaas:

Als Sinterklaas weer in het land is, denkt de oudervereniging mee met Sinterklaas en zwarte Piet wat voor moois de kinderen nu weer zullen krijgen.
En helpen de Sint met alles wat moet gebeuren. De oudervereniging zorgt ervoor, dat de kinderen wat lekkers krijgen en kunnen genieten van deze dag.

School in kerststijl brengen:

Zodra de Sint weer terug is naar Spanje, verandert de oudervereniging de gehele school in kerstsfeer. Alle lokalen van de kinderen krijgen een kerstboom en versieringen. Alle extra kamers, hallen etc. worden versierd.
Zodra de kinderen weer bijna kerstvakantie hebben, haalt de oudervereniging dit allemaal ook weer eraf en wordt het weer netjes opgeruimd en op de zolder gezet.

Kerstmusical:

Ieder jaar doet er 1 klas de kerstmusical. Meestal beginnen we in eind oktober/begin november al met het helpen bij de kerstmusical. Eerst worden alle kleren doorgepast bij de rollen van de kinderen. De oudervereniging heeft dan voldoende de tijd om de kleren en alle attributen aan te passen/te maken. We helpen de juffen/meester bij het oefenen in de kerk. In de kerk zelf hangen wij de versieringen op die past bij de kerstmusical. We staan dan hoog op een ladder in de kerk! Op de donderdag voor de kerst en op kerstavond helpen wij alle kinderen mee omkleden, staan we achter in de kerk en in de sacristie om te helpen bij de musical. Na de eerst avond moeten alle spullen weer opgeruimd worden en klaar gezet worden voor de volgende avond. Als de musical klaar is op kerstavond, ruimt de oudervereniging alles weer op en brengt alle spullen/kleding etc. weer naar school en gaat dan ook genieten van een welverdiende vakantie.
Na het kerstdiner komen alle ouders de kinderen ophalen. De oudervereniging zorgt ervoor, dat alles ouders dan nog wat warms te drinken krijgen op het schoolplein.

Kleutermusical:

1 keer per 2 jaar helpt de oudervereniging met de kleutermusical. Per 2 jaar doen de kleuterjuffen een ander thema. Dit jaar 2017/2018 zal er weer een kleutermusical zijn. De oudervereniging zoekt alle attributen uit/kleding etc. We maken alles nog wat de juffen nodig hebben, passen het bij de kinderen etc. Vlak voor de musical gaan we mee met het oefenen met de kleuters. Op de middag en avond zelf als de generale en de “echte” avond is helpen wij ook. Nadat alles klaar is, ruimen we alles weer netjes op en verheugen we ons weer op de musical over 2 jaar.

Carnaval:

Alle attributen die er nodig zijn worden geknutseld, alle boodschappen worden gedaan. Op de donderdag voor de voorjaarsvakantie versieren wij de Stenge tot feestzaal. Die middag zijn de leden van de oudervereniging aanwezig om alles mee in goede banen te leiden. Van het drinken inschenken, tot het goed stroomlijnen van alle kinderen die naar de wc moeten. Na het feest zorgt de oudervereniging ervoor, dat alles weer wordt opgeruimd, schoongemaakt etc.

Paasontbijt:

Net voor Pasen hebben de kinderen paasontbijt op school. De oudervereniging doet dan alle boodschappen en zet al het lekkers klaar voor de kinderen, voordat ze op school komen. Ook na het ontbijt (worden) alle spullen weer opgeruimd.

Schoolfotograaf:

Ieder jaar komt er een fotograaf om foto’s te maken van alle kinderen. Alle dagen dat de fotograaf er is, helpen leden van de oudervereniging de fotograaf.

Koningsdag:

Op koningsdag heeft de school meestal een doos van de Jumbo vol met lekkere dingen waarvan de kinderen mogen eten. De oudervereniging verdeelt samen met andere ouders de spullen rond in de klassen. Na het ontbijt worden de spullen ook weer opgeruimd.

Kleuterschoolreis:

Als het einde van het schooljaar weer in zicht is, gaan de kleuters op schoolreis. Iedere jaar is het ergens anders. De oudervereniging overlegt altijd met de juffen wat ze nodig hebben. Alle spullen worden bij elkaar gezocht, alle attributen worden gemaakt. We gaan samen met de juffen naar de locatie waar het plaats vindt, alles wordt besproken. Op de dag zelf zorgt de oudervereniging ervoor, dat alle spullen al klaar staan op de locatie. Ook zijn er meerdere leden van de oudervereniging die dag aanwezig om alles in goede banen te laten verlopen.

Schoolreis groep 3 tot en met 7:

Ook de groepen 3 tot en met 7 aan het eind van het schooljaar op schoolreis. Samen met de schoolreiscommissie van school wordt besproken waar de schoolreis naar toe gaat en worden de bussen geregeld. Tijdens de schoolreis zorgt de oudervereniging ook voor de begeleiding van de kinderen.

Schoonmaak:

Twee keer per jaar maken we met de leden van de oudervereniging en alle andere actieve ouders de klassen/andere kamers/hal etc. weer schoon. Dit is meestal op een dinsdag of donderdagavond. De oudervereniging maakt gebruikt van de infobrief om alle ouders uit te nodigen om te komen helpen en proberen zelf ook aanwezig te zijn. Meestal na een uurtje of 2 is de klus weer geklaard.

Eindfeest:

Iedere jaar wordt er wel iets gedaan om te vieren, dat het bijna zomervakantie is. De oudervereniging helpt school indien dit wordt gevraagd en zorgt er meestal voor, dat er iets lekkers wordt gehaald als afsluiting van het schooljaar.


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015